DARE DİCE MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bir mobil cihaz, mobil uygulama veya bilgisayar (topluca "Hizmet") üzerinden, Dare Dice kullanıcı hesabı oluşturarak, (i) işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki (“SÖZLEŞME”) kullanım şartlarına, (i) her biri atıf yolu ile bu Sözleşme ‘ye dahil edilmiş olan Gizlilik Politikamız ve Topluluk Kurallarımıza ve (iii) Hizmet üzerinden sunduğumuz ek özellik, ürün veya hizmetleri satın aldığınız takdirde, tarafınıza bildirilen ve tarafınızca kabul edilen şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz. Gizlilik Politikası ve Topluluk Kuralları ve Hizmet üzerinden teklif edilen ek özellik, ürün veya hizmetlerin kullanıcı tarafından satın alınması durumunda, açıklanan ve kullanıcı tarafından kabul edilen tüm şartları içeren işbu Sözleşme; Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Dare Dice ile aranızdaki Sözleşmenin tamamını teşkil etmektedir. 

1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞİŞİKLİK USULÜ

1.1 Dare Dice, bu Sözleşme’de veya Hizmette gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2 Bu Sözleşme'nin daima en güncel versiyonu geçerli olacaktır. Kullanıcılar Dare Dice Mobil Uygulaması üzerinden, Ayarlar başlığı altında gizlilik bölümünde ve aynı zamanda www.daredice.tk adresinde  sözleşmenin en güncel versiyonuna  ulaşabileceklerdir.

1.3 Sözleşme'de ücretlendirme, kullanım koşulları, gizlilik gibi yapılacak esaslı değişiklikler, kullanıcıya değişikliklerden en az 30 gün önce ve Hizmet üzerinden bildirim veya e-posta yolu ile bildirilir. Kullanıcının, değişiklikler geçerli olduktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmesi halinde kullanıcı, Sözleşme'nin değişik halini kabul etmiş sayılır.

 

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Bir kullanıcının, hizmete veya hizmetin bulunduğu sistemlere erişme veya bunları kullanma yetkisini haiz olması için aşağıdaki şartların tümünü aynı anda sağlaması gerekmektedir:
   • Kullanıcının en az 18 yaşında olması,
   • Kullanıcının, bu Sözleşmeye ve ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, kural ve düzenlemelere uyacağını peşinen kabul etmiş olması,
   • Kullanıcı hakkında, Türk Hukuku kapsamında Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bir suçtan veya resen takibi gereken suçtan, cinsel suçtan veya şiddet içeren herhangi bir suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı olmaması ve hiçbir cinsel suç kaydında bir cinsel suçlu olarak kayıtlı olmaması
  2. Kullanıcı, Dare Dice'a kaydolurken kullandığı giriş bilgilerinin gizliliğinin korunmasından şahsen sorumludur. Kullanıcının, hesabına üçüncü bir kişi veya tarafın erişim sağladığı kanaatine varması halinde derhal Dare Dice ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Dare Dice’nin kusuru bulunmaksızın gerçekleşen veri ihlallerinden doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan Dare Dice sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından veri ihlali durumunda derhal bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde doğmuş ve doğabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan Dare Dice hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
  3. Kullanıcı, dilediği zaman hesabını herhangi bir nedenle Hizmet içinde bulunan "Ayarlar”daki talimatları takip ederek sonlandırabilir. Ancak kullanıcının, Apple App Store veya iTunes Store ("App Store") veya Google Play Store gibi üçüncü taraf bir ödeme hesabı kullanması halinde ek faturalardan kaçınmak için uygulama içi satın alımları bu türden bir hesap üzerinden yönetmesi gerekli olup, söz konusu hesap yönetiminden kullanıcı şahsen sorumludur. Dare Dice sözleşme dışı üçüncü taraflara karşı sorumlu tutulamaz.
  4. Dare Dice, kullanıcıların iletişim kurmalarına olanak sağlayan karşılıklı rıza gibi özelliklerle, saygılı bir kullanıcı deneyimini teşvik etmek için çabalar ve kötü niyetli kullanıcıların rapor edilmeleri halinde bu kullanıcıların uygulama kullanımından men eder. Ancak herhangi bir kullanıcının Hizmetteki veya Hizmet dışındaki davranışından Dare Dice sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların, Hizmetin dışında iletişime geçmeye, yüz yüze tanışmaya veya birlikte bir etkinliğe gitmeye karar verdiği durumlar başta olmak üzere diğer kullanıcılar ile gerçekleştirdikleri tüm iletişimlerinde bireysel sorumluluklarını kabul ederler ve Dare Dice’nin kullanıcılar arasındaki uygunsuzluklardan sorumlu olmayacağını onaylarlar.
  5. Dare Dice, uygulamada yer verdiği etkinliklerin, mekanların veya kampüs-içi etkinliklerin güvenliği için gerekli tedbirleri alır. Ancak işbirliği yapılan işletmeler ve kullanıcılar güvenlikten aslen sorumludur. Dare Dice işletme ya da kullanıcı nedeniyle oluşabilecek her türlü güvenlik zaafiyeti ve doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. sorumlu değildir. 
  6. Kullanıcı, diğer kullanıcılara mali bilgilerini, (örneğin kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi) vermeyeceğini, banka havalesi ile veya başka türlü para göndermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, Dare Dice aracılığı ile diğer bir kullanıcıya WhatsApp, WeChat, Line vb. uygulamalar üzerinden iletişime geçmesini sağlayacak telefon numarası, kullanıcı adı vb bilgileri vermesi durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
  7. Kullanıcı, Dare Dice'ın, kullanıcıların adli sicil kaydı veya benzeri sorgular yapmadığını veya geçmişlerini araştırmadığını kabul eder. Dare Dice, kullanıcılarının davranışları veya uyumluluğu bakımından herhangi bir temsilde veya garantide bulunmaz.
  8. Kullanıcı, hesabın oluşturulması üzerine gönderdiği tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, içeriği Hizmet üzerinden yayınlama ve Dare Dice'a gerekli yetkiyi verdiğini kabul ve beyan eder.
  9. Kullanıcı, Hizmetlin bir parçası olarak kendisi tarafından yayınlanan herhangi bir içeriğin Dare Dice tarafından izlenebileceğini veya inceleyebileğini kabul ve beyan eder.
  10. Bir hesap oluşturarak Hizmet üzerinde paylaştığınız, yüklediğiniz, gösterdiğiniz veya görülebilir olarak işaretlediğiniz, örneğin profilinizdeki bilgiler veya gideceğiniz etkinlikler gibi, (toplu olarak, "paylaşımlar") veya diğer kullanıcılara gönderdiğiniz (toplu olarak/ "içerik") bilgilere ev sahipliği yapmak, bunları saklamak, kullanmak, kopyalamakl göstermek, çoğaltmakl uyarlamak, düzenlemek, yayınlamak, değiştirmek ve dağıtmak için Dare Dice'a transfer edilebilir, alt lisanslanabilir, telif hakkı olmayan bir hak ve lisans verirsiniz.
  11. Hizmet'in kullanımıyla oluşturulan ikincil çalışmalar hariç olmak üzere Dare Dice'ın kullanıcı içeriklerini konu edinen lisansı inhisaridir. Örneğin Dare Dice, içeriklerinizin bulunduğu Hizmet ekran görüntüleri için inhisari bir lisansa sahip olacaktır. Ek olarak Dare Dicelın içeriğinizin Hizmet dışında kullanılmasını önleyebilmesi için, diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar tarafından Hizmet içinden edinilen içeriğinizin ihlale yol açan kullanımları konusunda sizin adınıza hareket etmesi için Dare Dice'ı yetkilendirirsiniz. Bu, bilhassa içeriklerinizin üçüncü taraflarca Hizmet dışından alınması ve kullanılması durumunda sizin adınıza uyarı göndermek için yetkiyi içerir
  12. Kullanıcı, Dare Dice'ın iştiraklerinin ve üçüncü taraf ortaklarının mobil uygulama ve diğer faaliyet alanlarına reklam yerleştirebileceğini kabul eder.
  13. Kullanıcı, kanunların gerektirdiği hallerde, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veya aşağıdaki durumlarda olduğu gibi erişim, saklama veya hesap bilgilerinin Türk adli makamlarıyla paylaşılmasının gerekli olduğu hallerde; kullanıcının hesap bilgilerine erişebileceğini, bunların muhafaza edileceğini ve ifşa edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder: (i) yasal yükümlülüklere uymak; (fi) bu Sözleşme hükümlerine uygun davranmak; (iii) herhangi bir içeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek; (iv) Kullanıcının müşteri hizmetleri taleplerine yanıt vermek veya (v) Dare Dice'ın veya herhangi bir başka kişinin haklarını, malını veya kişisel güvenliğini korumak.
  14. Kullanıcının bir uygulama içi satın alım gerçekleştirmesi durumunda uygun ödeme sağlayıcı ile satın alımı doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı, seçtiği uygulama içi satın alım hizmetler(ler)in fiyatlarının yanı sıra, ödemesine uygulanabilecek satış verisi ve diğer vergiler için tarafına gösterilen ücretlerin yansıtılacağını ve Dare Dice'ın veya varsa aracı olan üçüncü taraf hesabın bu ücretleri yansıtmasını kabul ve beyan eder.KuIIanıcı'nın işbu madde kapsamında Topluluk Kurallarını ihlal etmesi durumunda, Hizmet'i kullanma yetkisinin Dare Dice tarafından otomatik olarak iptal edilebileceğini peşinen kabul eder.
  15. Kullanıcı, Dare Dice hesabının devredilebilir olmadığını, hesap ve içeriği ile ilgili kullanıcı haklarının tamamının kullanıcının ölümü üzerine sona ereceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  16. işbu Sözleşme'nin kurulmasına dayanarak kullanıcı, herhangi bir şekilde Dare Dice namına beyanda bulunamayacağını veya Dare Dice'ı bağlı tutamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
  17. Kanuna ve Sözleşmeye aykırı içerik ve bu içerikten doğacak tüm sorumluluk, aykırı içeriği yayınlayan kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının, Hizmet üzerinde işbu Sözleşme'yi ihlal eden bir içerikten haberdar olması durumunda derhal [email protected] e-posta adresi üzerinden hukuka aykırı içeriği şikayet etmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
  18. Kullanıcının, ödeme yöntemi bilgilerini düzenlememesi, güncel tutmaması, aboneliğini sonlandırmaması veya iptal etmemesi; ödeme işlemi, geçerlilik tarihlerinin dolması, yetersiz bakiye veya başka bir nedenle başarı ile gerçekleşmemesi halinde tahsil edilmeyen tutarlardan kullanıcı sorumlu olduğunu ve ödeme yönteminin güncellendiği şekliyle faturalandırmaya devam etme yetkisinin Dare Dice'a verildiğini kabul ve beyan eder. Bu işlem, kullanıcın fatura kesim tarihlerinde bir değişikliğe neden olabilir. Ayrıca kullanıcı, Dare Dice'ın kredi kartı veya banka kartı sağlayıcısı tarafından sağlanan güncellenmiş veya yenilenmiş kredi kartı veya banka kartı geçerlilik tarihlerini veya numaralarını edinmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Ödeme tarihleri, kullanıcının ödeme yöntemine göre belirlenecek olup kullanıcı ile kendisinin seçtiği ödeme yönteminin sahibi olan finansal kurum, kredi kartı sağlayıcısı veya başka sağlayıcılar arasında yapılan sözleşmelere göre belirlenebilecektir.
 2. DARE DİCE'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. işbu Sözleşme'nin kullanıcı tarafından ihlal edilmesi veya ihlal edildiği noktasında esaslı bir kanaate varılması halinde Dare Dice, dilediği zaman kullanıcının hesabını sonlandırabilir. Bu tür bir sonlandırma durumunda, kullanıcının satın alımları için herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
  2. Dare Dice, sunduğu Hizmeti iyileştirmek ve kullanıcı için çekici ve kullanışlı olabilecek ek özellikler sunmak amacıyla yeni ürün özellikleri veya iyileştirmeleri eklemenin yanı sıra bazı özellikleri kaldırabilir. Söz konusu özellik değiştirme, yerleştirme, kaldırma vb. filler, kullanıcının hak veya sorumluluklarını önemli derece etkilemediği sürece, özellik değiştirmeleri gerçekleşmeden önce Dare Dice, kullanıcılara haber verme yükümlülüğünü askıya alabilir veya hizmeti tamamen durdurabilir. Dare Dice, güvenlik endişesi gibi kullancıya haber verilmesini engelleyebilecek durumlar dışında, kullanıcıya önceden bildirim yapacaktır.
  3. Dare Dice, kullanıcının hesabınının askıya alınması veya kapatılması dahil olmak üzere, Hizmetin yasa dışı veya yetkisiz kullanımlarını araştırabilir ve uygun yasal işlemleri başlatabilir.
  4. Dare Dice tarafından kullanıcıya sağlanan herhangi bir yazılım; yükseltme, güncelleme veya diğer yeni özellikler kullanıcı tarafından otomatik olarak indirebilir ve yüklenebilir. Kullanıcı söz konusu otomatik indirme işlemlerini cihazının ayarlarından ayarlayabilecektir.
  5. Dare Dice, kullananın Sözleşmeye aykırı olan veya Hizmet'in itibarına zarar verebilecek kullanıcı içeriğini kısmen veya tamamen silme hakkına sahiptir.
  6. Kullanıcı, müşteri hizmetleri temsilcileriyle iletişim kurarken saygılı ve nazik olacağını kabul eder. Müşteri hizmetleri temsilcilerinden herhangi birisine veya diğer çalışanlara karşı kullanıcı davranışının herhangi bir zamanda veya şekilde tehditkar, rahatsız edici veya saldırgan olduğunun anlaşılması durumunda Dare Dice, ilgili kullanıcının hesabını derhal sonlandırma hakkını saklı tutar.
  7. Kullanıcının, Hizmet hakkında Dare Dice'a tavsiyeler veya geri bildirim göndermesi durumunda Dare Dice, bu geri bildirim(ler)i herhangi bir bedel ödemeden herhangi bir amaçla kullanabilme ve paylaşabilme hakkına sahiptir.
  8. Dare Dice zaman zaman App Storeı Google PlayStore, operatör tarafından faturalandırma veya Dare Dice tarafından yetkilendirilen diğer ödeme platformları aracılığıyla satın alma yollarıyla satılık ürün ve hizmetler ("uygulama içi satın alımlar") sunabilme hakkını saklı tutar. Dare Dice yeni çıkan bir uygulama olarak fiyatlandırma politikalarını sürekli kullanıcılarına göre test etmektedir ve değiştirme haklarını kendinde saklı tutar. Belirli dönemlerde belirli hizmetler üzerinden fiyatlandırma politikalarında indirime gidebilir.

 

 

4. HİZMETİN İPTALİ

 1. Hizmeti veya Hizmetteki herhangi bir içeriği Dare Dice'ın yazılı onayı olmadan herhangi bir ticari amaçla kullanmak.
 2. Hizmet aracılığıyla erişilebilen herhangi bir telifli materyali, görüntüyü, ticari markayı, ticari ismi, hizmet markasını veya başka fikri ürünleril içeriği veya özel bilgiyi Dare Dice'ın önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, iletmek, ondan türetilmiş eserler oluşturmak, kullanmak veya çoğaltmak.
 3. Kullancının Herhangi bir beyanına Dare Dice tarafından onay verildiğini açıklamak veya ima etrnek.
 4. Hizmete veya içeriklerine erişmek, bunları geri almak, endekslemek, "veri madenciliği yapmak" veya gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde taklit etmek ya da etrafından dolanmak için herhangi bir robot, bot, örümcek, crawler, scraper, site arama/geri alma uygulaması, proxy veya başka manuel ya da otomatik cihaz, yöntem veya süreçleri kullanmak.
 5. Hizmetli veya sunucuları veya Hizmette bağlı ağları engelleyecek, aksatacak veya olumsuz olarak etkileyecek şekilde kullanmak.
 6. Virüs veya diğer kötü amaçlı yazılımları yüklemek veya Hizmetin güvenliğini tehlikeye atmak.
 7. Hizmetle veya Hizmet aracılığıyla iletilen herhangi bir bilginin menşeini gizlemek için başlıkları taklit etmek veya tanıtıcıları başka türlü manipüle etmek.
 8. Dare Dice'ın önceden yazılı izni olmadan, Hizmetin herhangi bir kısmını "çerçeve içinde göstermek" veya "yansıtmak".
 9. Herhangi bir kişiyi herhangi bir amaçla bir başka web sitesine yönlendirmek için Dare Dice veya Hizmetle (veya Dare Dice'ın herhangi bir ticari markası, ticari ismi, hizmet markası, logosu veya sloganına) herhangi bir gönderme içeren meta etiketleri, kodlar veya diğer cihazlar kullanmak.
 10. Hizmetlin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, alt lisans vermek, tercüme etmek, satmak, tersine mühendislik yapmak, şifresini çözmek, kaynak koduna dönüştürmek veya başka türlü tersine çevirmek veya başkalarının böyle davranmasını teşvik etmek veya sebep olmak.
 11. Dare Dice'ın yazılı izni olmadan, Hizmet veya diğer kullanıcıların içerikleri veya bilgileri ile etkileşime girecek üçüncü taraf uygulamalar kullanmak veya geliştirmek.
 12. Dare Dice'ın yazılı onayı olmadan Dare Dice uygulaması programlama ara yüzünü kullanmak, buna erişmek veya yayınlamak.
 13. Hizmetimizin veya herhangi bir sistemin veya ağın zafiyetlerini araştırmak, taramak veya test etmek.

5. TOPLULUK KURALLARI

5.1 Kullanıcı, Hizmet'i kullanmakla aşağıdaki fiil ve davranışlarda bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder:

 1. Hizmet'i, yasa dışı veya bu Sözleşme tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmak.
 2. Hizmeti herhangi bir zararlı veya kötü amaçla kullanmak
 3. Hizmeti Dare Dice'a zarar verme amacıyla kullanmak
 4. Zaman zaman güncellenen Topluluk Kurallarımızı ihlal etmek.
 5. Istenmeyen epostalar göndermek, diğer kullanıcılardan para istemek veya kullanıcıları dolandırmak.
 6. Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya söz konusu kişi veya kuruluşun izni olmadan bir başka kişi veya kuruluşa ait görüntüleri yayınlamak.
 7. Herhangi bir kullanıcıyı hedef alarak sözlü ve fiziksel zorbalık yapmak, "ısrarlı takip etmek", tehdit etmek, saldırmak, incitmek veya karalamak.
 8. Herhangi bir kişinin reklam, özel hayatın gizliliği, telif, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya bir sözleşmeden doğan haklarını ihlal eden veya haklarına halel getiren herhangi bir içerik yayınlamak.
 9. Nefret söylemi, tehdit edici, cinsel açıdan müstehcen veya pornografik herhangi bir içerik yayınlamak.
 10. Irkçılık, bağnazlık, nefret ya da herhangi bir grup veya bireye karşı her türlü fiziksel zarar teşvik eden herhangi bir içerik göndermek.
 11. Diğer  kullanıcılardan herhangi bir amaçla şifre istemek veya ticari veya yasadışı amaçlarla kimlik bilgileri istemek veya bir başka bir kişinin kişisel bilgilerini onun izni olmadan yaymak.
 12. Başka bir kullanıcının hesabını kullanmak, başka bir kullanıcı ile bir hesap paylaşmak veya birden fazla hesaba sahip olmak.
 13. Kullanıcının hesabı askıya alınmış veya kaldırılmış olmasına rağmen Dare Dice'ın izni olmaksızın başka bir hesap oluşturmak.

6. ÖDEME, İADE VE ABONELİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1 Kullanıcının, premium üyelik gibi uygulama içi satın alma yoluyla otomatik olarak yenilenen periyodik bir abonelik satın alması durumunda ödeme yöntemi, kullanıcı iptal edene kadar abonelik için devamlı olarak faturalandırılacaktır. ilk abonelik başlangıç döneminden sonra ve yine daha sonraki abonelik döneminden sonra, abonelik, süre olarak öncekiyle eşit bir dönem için abone olurken kabul edilen fiyat üzerinden otomatik olarak uzatılacaktır.

6.2 önceden yapılmış bir ödemeye itirazlar, App Store gibi ilgili üçüncü taraf bir hesap tarafından faturalandırılmışsa Dare Dice'ın veya üçüncü parti şirketin müşteri desteğine yönlendirilmelidir. Ayrıca kullanıcı, haklarının yanı sıra, geçerli zaman limitleri hakkında daha fazla bilgi verebilecek olan kullanıcının bankası veya ödeme sağlayıcısı ile iletişime geçerek de itiraz edebilir.

6.3 Kullanıcının, aboneliğini değiştirmek veya sonlandırmak istemesi halinde; Dare Dice nezdindeki hesabını veya cihazındaki Dare Dice uygulamasını silmiş olsa bile, üçüncü taraf hesaba (veya mevcut ise Dare Dice'dan Ayarlara) giriş yapması ve aboneliğini sonlandırmak veya iptal etmek için talimatları takip etmesi gerekmektedir. Kullanıcının Dare Dice hesabını veya Dare Dice uygulamasını cihazından silmiş olması, aboneliği sonlandırmaz veya iptal etmez; kullanıcı aboneliğini Dare Dice'da veya üçüncü taraf hesabında sonlandırana veya iptal edene kadar kullanıcının ödeme yönteminde ücretlendirilmiş tüm tutarlar Dare Dice tarafından muhafaza edilecektir. Kullanıcının aboneliğini sonlandırması veya iptal etmesi üzerine, kullanıcı, aboneliğini o tarihte geçerli abonelik döneminin sonuna kadar kullanabilir ve aboneliği geçerli dönemden sonra yenilenmez.

6.4 Kullanıcı, Dare Dice uygulamasını ziyaret edip Ayarlara giderek ödeme Yöntemi bilgilerini düzenleyebilir.

6.5 Para iadesi talep etmek için:

6.5.1 Kullanıcının satın alma işlemini Apple Kimliğini kullanarak gerçekleştirmesi durumunda, para iadeleri Dare Dice tarafından değil Apple tarafından iade edilir. Kullanıcının para iadesi talep etmek için App Store’da giderek, Apple Kimliğine tıklaması, "Satın alma geçmişi"ni seçmesi, işlemi bulması ve "Sorun Bildir"e tıklaması gerekmektedir. Kullanıcı ayrıca https://getsupport.apple.com adresinden de talep gönderebilecektir.

6.5.2 Kullanıcının Google Play Store hesabını kullanarak satın alım yapmış olması durumunda onay epostasından veya Google Wallet'a giriş yaparak öğrenebilecek Google Play Store sipariş numarası veya (kullanıcının onay epostasında bulabileceği) Dare Dice sipariş numarası ile müşteri desteği birimiyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

6.7 Kullanıcı ayrıca, işbu Sözleşmeyi iptal ettiğini belirten veya benzer kelimeler içeren imzalı ve tarihli bir bildirimi e-posta yoluyla gönderebilme hakkına sahiptir. . Kullanıcının iptal etme hakkını kullanması durumunda Apple'ın kontrol ettiği Apple Kimliği üzerinden yapılan satın alımlar hariç olmak üzere, makul sürede ve her halükarda Sözleşme'yi iptal etme kararının Dare Dice'a ulaşmasını takip eden 14 gün içinde, kullanıcıdan alınan tüm ödemelern Google'dan iade etmesi Dare Dice tarafından talep olunacaktır. Bu türden iadeyi ilk başta kullanıcı tarafından kullanılan ödeme yöntemine gerçekleştireceğiz. Her durumda, iade nedeniyle kullanıcıdan potansiyel transfer ücretleri haricinde hiçbir ücret tahsil edilmeyecektir.

6.8 Kullanıcı tarafından yukarıda listelenmeyen bir ödeme platformu aracılığıyla satın alma işlemi yapılması halinde , kullanıcı, doğrudan satın alma işlemini gerçekleştirdiği üçüncü taraf satıcı ile iletişime geçerek para iadesi isteyeceğini kabul eder.

7. TELİF HAKLARININ KORUNMASI

7.1 Bir taraf veya kullanıcıya ait bir çalışmanın telif hakkı ihlali oluşturacak bir şekilde kopyalandığına ve Hizmet üzerinde yayınlandığı kanaatine varılması halinde telif hakkının ihlal edildiğini iddia eden tarafın buradaki formu kullanarak bir kaldırma talebi göndermesi zorunludur.

7.2 Telif hakkı ihlali iddiasıyla ilgili olarak Dare Dice ile iletişime geçerken telif hakkının ihlal edildiğini iddia eden tarafın aşağıdaki bilgileri Dare Dice'a sağlamış olması gerekmektedir:

 1. Telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
 2. ihlal edildiği iddia edilen telifli eserin bir açıklaması;
 3. ihlal edici nitelikteki materyalin Hizmet üzerinde bulunduğu yerin bir açıklaması (bu açıklama Dare Dice'ın ihlal edici olduğu iddia edilen materyali bulmasını sağlamaya makul olarak yeterli olmalıdır);
 4. Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere talepte bulunan ilgilinin iletişim bilgileri ve telif hakkı sahibinin kimlik bilgileri;
 5. Karşı çıkılan kullanıma telif hakkı sahibinin, vekilinin veya yasaların yetki vermediğine iyi niyetle inandığınıza dair sizin tarafınızdan yazılı bir beyan; ve
 6. Yalan beyanda bulunmanın cezasını göz önüne alarak, bildiride yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olunduğuna dair yeminli beyan.

7.3 Dare Dice, mükerrer ihlalcilerin hesaplarını önelsiz ve tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını saklı tutar.

8. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

8.1 Dare Dice kullanıcının, bir başka kullanıcının ya da üçüncü tarafın hizmet aracılığıyla yayınladığı, gönderdiği veya aldığı herhangi bir içerik hakkında sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmetin kullanımı aracılığıyla indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir materyale, kullanıcının kendi takdiri ve riski kullanıcıya ait olmak üzere erişilmektedir.

8.2 Yürürlükteki kanunların izin verdiği en geniş ölçüde Dare Dice, iştirakleri, çalışanları, lisans verenleri veya hizmet sağlayıcıları hiçbir durumda, ve hatta Dare Dice öncesinden bilgilendirilmiş olsa dahi aşağıda belirtilecek sebeplerle doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan kâr kaybı veya herhangi bir veri, kullanım, kaybi veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sonuç olarak ortaya çıkan, örnek niteliğinde, rastlantısal, özel, ceza niteliğindeki veya artan hasarlardan sorumlu olmayacaktır: (i) Kullanıcının hizmete erişimi veya hizmeti kullanımı ya da erişememesi veya kullanamaması (fi) hizmet üzerinde, hizmet aracılığıyla veya hizmet kullanımı sonucunda diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların sergilediği davranış veya ürettiği içerik veya (iii) kullanıcının içeriğine yetkisiz erişim, içeriğin yetkisiz kullanımı veya değiştirilmesi.

8.3 Dare Dice'un Hizmet ile ilgili talepler için kullanıcıya karşı nihai sorumluluğu kullanıcının halen bir Dare Dice hesabına sahip olması ve kullanıcı tarafından Dare Dice'a herhangi bir ödeme yapılmış olması koşuluyla; kullanıcı tarafından işbu ödenen tutarı ve her halükarda ödemenin yapılacağı dönemin Merkez Bankası döviz kuruna göre hesaplanacak olan 100 Amerikan Doları'na karşılık gelen Türk Lirası'ndan fazla olamaz.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

9.1 Hizmet, üçüncü taraflarca sunulan reklamlar ve promosyonlar ile diğer web sitelerine veya kaynaklara bağlantılar içerebilir. Dare Dice bu harici web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilir olmasından (veya olmamasından) sorumlu değildir. Kullanıcının Hizmet aracılığıyla ulaşılabilir kılınan üçüncü taraflarla etkileşime geçmeyi seçmesi halinde , kullanıcı ile üçüncü taraf ilişkileri söz konusu üçüncü tarafın şartlarına tabi olacaktır. Dare Dice bu gibi üçüncü tarafların şartlarından veya eylemlerinden sorumlu değildir. Dare Dice aynı zamanda yönlendirdiği etkinliklerin güvenliğinden, gerçekleşmesinden, kalitesinden de sorumlu değildir.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  1. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz kılınması halinde, bu Sözleşme'nin geri kalanı tamamen geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.
  2. Dare Dice’nin bu Sözleşme'nin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat teşkil etmeyecektir.
  3. Kişisel veri içeren kullanıcı içerikleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu veriler yalnızca Hizmetlin işletilmesi, geliştirilmesi, sunulması, ve iyileştirilmesi ile yeni hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesi gibi sınırlı amaçlar kapsamında işlenmektedir. Kullanıcı tarafından yerleştirilen veya Hizmet üzerinde yerleştirmek için Dare Dice'a izin verilen herhangi bir içerik, diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve Hizmeti ziyaret eden veya ona katılan (diğer Dare Dice kullanıcıları tarafından paylaşılan içeriği edinen kişiler gibi) herhangi bir kişi tarafından görüntülenebilir.
  4.  Bu sözleşmeden doğacak Uyuşmazlıkların Çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. EKLER

 

Kullanıcı, Dare Dice mobil uygulamasında yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

 TOPLULUK KURALLARINA kullanıcı sözleşmesinden dışlayarak ayrı bir kurallar bütünü olarak uygulamada yer vermek daha uygun olabilir.